A középszintű érettségi vizsga rejtélyei 

 

Évről évre diákok ezrei ugranak neki annak a neves vizsgának, melyet úgy hívünk, hogy középszintű érettségi vizsga. Nem is véletlenül, hiszen mindenki, aki egyetemre, főiskolára szeretne menni, le kell, hogy érettségizzen. 
Annál is inkább: nagyon fontos, hogy a legjobb eredményeket érje el a vizsgán minden egyes diák, aki el szeretne érni valamit az életben. Hiszen, ha nem jó eredményeket szerzünk, akkor gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy mit szeretnénk elérni – nem fognak minket felvenni abba a felsőoktatási intézménybe, amiről korábban álmodtunk.

Milyen egy középszintű érettségi?

Mindenki, aki középszinten akar érettségizni, meg kell, hogy írjon a megfelelő tantárgyakból egy előre összeállított feladatsort, melynek a nehézsége évről évre változik valamelyest. A feladatok mindig nagyon hasonlóak, legalábbis szerkezetüket és témaköreiket tekintve – hiszen mindenkinek meg kell tudnia felelnie ezene a vizsgán. Van néhány tantárgy, amiből mindenkinek minimum közép szinten kell érettségiznie, ezek:

  • Matematika
  • Történelem
  • Egy idegen nyelv (a legtöbbször angol, német, spanyol, francia)
  • Magyar nyelv és irodalom

Ki határozza meg a feladatsorokat?

Az érettségi feladatokat – beleérve a közép-és emeltszintű vizsgát – mindig egy központi szerv állítja össze, az Oktatási Hivatal. Egy csapat képzett szaktanár vesz részt a feladatsorok összeállításában, akiknek hatalmas gyakorlatuk van az oktatás terén. A feladatsorok, amiből végül kiválasztják a vizsgát sorsolással, természetesen nem publikusak, vagy nyilvánosak – senki nem érheti el őket. A középszintű feladatsorok mindig nagyon hasonlóak jellegre.

Milyen témakörök a leggyakoribbak ezen a megmérettetésen?

Bizony-bizony, rengeteg olyan különböző témakör van, ami rendkívül gyakran jelenik meg az érettségi vizsgán, mondhatni, évről évre visszatér valamilyen formában – például nagyon gyakran szóbeli tétel, vagy az írásbelin téma. Ha egy rövid felsorolást szeretnénk bemutatni, akkor az alábbiakról lehetne szólni.

Helyesírás. Tetszik vagy sem: mily módon kell helyesen írni? Ha ezt egy állásinterjún elrontjuk, akkor nagyon kevés az esély arra, hogy valaki később minket akarjon bármire is alkalmazni.


Rómeó és Júlia. Talán az egyik legsikeresebb irodalmi remekmű, amit valaha írtak. Számos film és színdarab képezi ennek a műnek az alapját, és közülük sokan akkoriban aláfestést is csináltak neki.


Petőfi Sandor. A kutatók és a régészek régóta vitatkoznak Petőfi szülőhelyéről. Nagyon makacs, de élénk és jóindulatú gyermek volt. De serdülőként a hasmenéstől és ragálytól szenvedett a legjobban.


József Attila. Szinte nincs olyan nagyváros Magyarországon, ahol ne lenne legalább egy oktatási intézmény József Attiláról. Ő az, aki építi az énjét.


Arany János. Az elveszett alkotmány eposzával robbant be a magyar köztudatba. A Kisfaludy Társaság igazgatójává választása után az élete hatalmas fordulóponthoz érkezett, ekkor Pestre költözött.


Ady Endre. Ady Endre a mai napik az egyik legismertebb költőnk, habár sokan kicsit nagyképűnek tartják az írói stílusa miatt. A szeretném, ha szeretnének című költemény szerzője.


Kossuth Lajos. Kossuth Lajos elmondta, hogy elfogyott a hadserege, segíteni kellene neki. Tudtad, hogy akkoriban ő volt a pénzügyminiszter? És sokan azt mondják, hogy ő lopta el az árváktól a pénzt.


Százalékszámítás. A százalékszámítás minden hallgató rémálma. Ne felejtsük el azonban, hogy ez még a mindennapi életben is nagyon fontos lehet. Például kedvezmények vagy promóciók esetén a százalékszámítás nagyon gyakran felmerül koncepcióként.


Prímszámok. Mik azok a relatív prímek? Vagy a biztonságos prímek? Na és mire használják a nagybankok a prímszámokat? Mik azok az aranymetszés prímek? Ezeket tudnia kell egy matematikusnak.


Másodfokú egyenlet. Egy másodfokú egyenletnek lehet, hogy nincs is megoldása. Egy másodfokú polinom gyökeinek a vizsgálata még a középszintű érettségin is könnyen előjöhet.


Rombuszok. A rombusz egy olyan négyszög, melynek átlói felezik egymást, merőlegesek egymásra, valamint a szemközti szögei egyenlő nagyságúak. Nem hiába középpontosan szimmetrikus!


Deltoid. Tudtad, hogy NEM minden konvex négyszög deltoid? És hogy minden deltoidának van legalább egy szimmetriatengelye? A belső szögeinek összege mindig 360 fok.


Háromszög. A háromszög belső szögeinek összege mindig 180 fokos? Ez egy sokszög, amelynek 3 csúcsa és 3 oldala van. A területe sokféleképpen kiszámolható, például trigonometrikus egyenletek használatával, vagy a magasság és az egyik alap összeszorzásával.


Római számok. Hány ezer évvel ez előtt találták ki a római számokat? Miért virítanak ott minden egyes antik szobrászati remekművön? Kik alkották meg a római számok fogalmát?


Kurucok. A kurucok mindig is kiemelkedő szerepet játszottak a történelemben. Kurucok és labancok! Ezt már hallottad, óriási szerepük és jelentőségük volt a Habsburg-ellenes felkelésekben.


Trianon. Miért veszítette el Magyarország területünk nagy részét? Valójában nagy veszteség volt az ország számára, hogy kialakult egy ilyen békediktátum, majd a nagy történelmi Magyarország megszűnt.


Mátyás király. Mátyás királyt a legtöbb ismeri a nagy orráról és igazságosságáról. Nemcsak Magyarország, hanem Horvátország uralkodója is volt. Apja, Hunyadi János, nagyon híres és ismert hadvezér volt.


János Vitéz. Ki volt János vitéz? Hogy hívták a szerelmét? Úgy, hogy Iluska, vagy pedig úgy, hogy Julianna? Ez az általános műveltség részének számít. Még Lengyelországba is eljutott.


Radnóti Miklós. Budapesten született, egy zsidó származású családból származott. Volt egy nővére, apja pedig kereskedő volt. A természettudományos tantárgyak kevésbé érdekelték őt.


Egri Csillagok. Habár az egri vár ostroma jóval korábban zajlott, 1901-ben jelent meg a regény. Ez egy hiteles mű, hiszen a szerző rendkívüli alapossággal járt utána mindannak, ami csaknem 400 évvel az előtt történt.


Horthy Miklós. Horthy híres korszaka! Nem hiába volt a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb alakja. Ő volt Ferenc József szárnysegédje. Igazán kemény politikus volt.


Periódusos rendszer. A periódusos rendszert mindenki ismeri, aki kémiából szeretne érettségizni. Mi a legismertebb elemek vegyjele? Igaz, hogy az összes létező atom megtalálható ebben a rendszerben?


Nemzeti dal. A nemzeti dalt Petőfi Sándor írta az 1848–49-es szabadságharc idején. A mai napig az egyik legkiemelkedőbb hazai vers, amelyet valaha író írt. Sokan még meg is zenésítették.

Mennyi idő adott az érettségi vizsga megírására?

Mindig változik, hogy egy adott témát meddig lehet kipróbálni. Például 240 perc áll rendelkezésre magyar nyelven a teljes írásbeli vizsgára, míg matematikából csak 45 perc mindössze. Tehát nagymértékben függ a tantárgytól az alapján, hogy meddig lehet próbálkozni, természetesen nyilvánvalóan elmondható, hogy ez az alapszakos tantárgyak szerkezetéből is származik.

Miképp kell felkészülni erre a nehéz versenyre?

Ha nagyon jó eredményt akarsz elérni az érettségi vizsgán, mondjuk 95-98%, akkor sokat kell tanulnod. Nemcsak lexikailag jónak kell lenni mindennek, de minél előbb meg kell látnod a típusleképezéseket is. Szükség van egy problémamegoldó rutinra is, amelyet természetesen nem mindenki kap meg egyszerre. A titok az, hogy minél többet gyakorolj hétről hétre, és tanulj minél többet.

Ki menjen emelt szinten érettségi vizsgára?

Nagyon gyakran felmerül az egész jogos kérdés a diplomások körében: kinek kell emeltszintű vizsgát tennie, és pontosan miért, mely tantárgyakból? Ez egy nagyon függőben lévő kérdés. Aki nem ér el jó eredményeket, annak be kell ugrania. Hiszen elegendő tanulás és felkészülés mellett bárki igazán jó eredményeket tud elérni.